ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "เดือน"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "เดือน"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
คุณเกิดเดือนอะไร?bạn sinh vào tháng mấy?
ฉันเกิดเดือนกรกฎาคมtôi sinh vào tháng sáu
ฉันเกิดเดือนพฤษภาคมtôi sinh vào tháng năm.