ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "เค็ม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เค็ม

    ภาษาเวียดนาม หมัน

    หมวดหมู่ อาหาร