คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

หน้าผาก

คำศัพท์ภาษาไทย

อวัยวะ ›

ภาษาเวียดนามTráng

1