ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "หนังสือเดินทาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนังสือเดินทาง

    ภาษาเวียดนาม โหะเจี้ยว

    หมวดหมู่ การค้าขาย