ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "สิงหาคม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "สิงหาคม"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
เดือนถาง
พฤษภาคมถาง- นำ
มกราคมถาง -โหมด
มิถุนายนถาง- เสา
กันยายนถาง -จิ๋น
มีนาคมถาง- บา
เมษายนถาง -ตือ
กรกฎาคมถาง -ไบ่
กุมภาพันธ์ถาง- ฮาย