ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "สัปปะรด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สัปปะรด

    ภาษาเวียดนาม Trái thơm

    หมวดหมู่ ผลไม้