คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

สะโพก

คำศัพท์ภาษาไทย

อวัยวะ ›

ภาษาเวียดนามHông

1