ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "สวัสดีตอนเช้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สวัสดีตอนเช้า

    ภาษาเวียดนาม จ่าว-บ่วย-สาง

    หมวดหมู่ การทักทาย