ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ผ้าเย็น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้