ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ผ้าเช็ดปาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผ้าเช็ดปาก

    ภาษาเวียดนาม เสิ๋ย-อัน

    หมวดหมู่ อาหาร