ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ผ่อนชำระ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผ่อนชำระ

    ภาษาเวียดนาม จ่า -ก๊อบ

    หมวดหมู่ การค้าขาย