ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ผิวหนัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผิวหนัง

    ภาษาเวียดนาม Da

    หมวดหมู่ อวัยวะ