ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ปวดท้อง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปวดท้อง

    ภาษาเวียดนาม เดา - บุ่ง

    หมวดหมู่ สุขภาพ