ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "น้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำ

    ภาษาเวียดนาม เนื้อก

    หมวดหมู่ อาหาร

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "น้ำ"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
น้ำผลไม้เนื้อกฮวากว๋า
เนื้อหมูฐิดเลิ่น
เนื้อวัวฐิตบ่อ
น้ำท่วมlũ lụt
เขาหิวน้ำเหาะ-ค๊าด-เนื๊อก
แก้วน้ำก๊ก-เนื๊อก
น้ำสลัดเนื๊อก-ซา-ลัด
น้ำแกงซุ๊ป
แท้กซี่taxi