ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "น้า (น้องสาวแม่)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้า (น้องสาวแม่)

    ภาษาเวียดนาม

    หมวดหมู่ เครือญาติ