คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

นิ้ว

คำศัพท์ภาษาไทย

อวัยวะ ›

ภาษาเวียดนามNgón tay

1