ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ท้องร่วง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ท้องร่วง

    ภาษาเวียดนาม โซย - บุ่ง

    หมวดหมู่ สุขภาพ