คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ที่บ้านฉันมีพ่อแม่

คำศัพท์ภาษาไทย

เครือญาติ ›

ภาษาเวียดนามGia đình tôi có ba mẹ.

1