ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ตา"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ตา"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
แว่นสายตาkính mắt
ฉันเจ็บตาtôi bị đau mắt