ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ฉันทานข้าว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉันทานข้าว

    ภาษาเวียดนาม โตย-อัน-เกิม

    หมวดหมู่ การทักทาย