ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ฉันจะเรียกแท้กซี่ได้ที่ไหน?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉันจะเรียกแท้กซี่ได้ที่ไหน?

    ภาษาเวียดนาม Tôi có thể đón taxi ở đâu?

    หมวดหมู่ การเดินทาง