ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ฉันกิน... ไม่ได้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉันกิน... ไม่ได้

    ภาษาเวียดนาม โตย-คง-อัน .... เดือก

    หมวดหมู่ อาหาร