คุณสบายดีไหม

คำศัพท์ไทย – เวียดนาม

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม จี-ก๋อ-แขว๋-คง

1

คุณสบายดีไหม ภาษาเวียดนาม คืออะไร - คำศัพท์ไทย – เวียดนาม