ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ขอใบเสร็จด้วย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขอใบเสร็จด้วย

    ภาษาเวียดนาม làm ơn cho tôi biên nhận với.

    หมวดหมู่ การเดินทาง