ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ขอโทษ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ขอโทษ"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
สวัสดีซินจ่าว
ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหมโตย-ซิน-สุ่ง-เหวะ-สิง-เดือก-คง