ขอโทษ

คำศัพท์ไทย – เวียดนาม

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม ซิน-โหลย

1

ขอโทษ ภาษาเวียดนาม คืออะไร - คำศัพท์ไทย – เวียดนาม