ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "กางเกงขายาว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้