ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "กล้องถ่ายรูป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้