คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

กรุณาพูดเสียงดัง

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนามLàm ơn nói chậm hơn nữa

1