ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "กรุณาพูดเสียงดัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กรุณาพูดเสียงดัง

    ภาษาเวียดนาม Làm ơn nói chậm hơn nữa

    หมวดหมู่ การทักทาย