กรุณาพูดเสียงดัง

คำศัพท์ไทย – เวียดนาม

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม Làm ơn nói chậm hơn nữa

1

กรุณาพูดเสียงดัง ภาษาเวียดนาม คืออะไร - คำศัพท์ไทย – เวียดนาม