ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "กระโปรง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "กระโปรง"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
กระโปรงสั้นváy ngắn
กางเกงกระโปรงváy quần
กระโปรงยาวváy dài