ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ถังขยะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถังขยะ

    ภาษาเขมร ធុងសំរាម

    ภาษาเขมร อ่านว่า Tung somram

    หมวดหมู่ อาหาร