ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ถนน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถนน

    ภาษาเขมร ផ្លូវ

    ภาษาเขมร อ่านว่า Plov

    หมวดหมู่ การเดินทาง