ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ขนม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขนม

    ภาษาเขมร នំ

    ภาษาเขมร อ่านว่า Nom

    หมวดหมู่ อาหาร