คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

지나다

ภาษาไทยผ่าน

คำอ่าน [ชี-นา-ดา]

ตัวอย่าง 시간이 지나가다 [ชิ-กา-นี ชี-นา-กา-ดา] แปลว่า เวลาผ่านไป

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 지나다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 지나다 ภาษาเกาหลี ผ่าน คำอ่าน [ชี-นา-ดา] ตัวอย่าง 시간이 지나가다 [ชิ-กา-นี ชี-นา-กา-ดา] แปลว่า เวลาผ่านไป

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "지나다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"