คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

불상

ภาษาไทยพระพุทธเจ้า

Posted on by Admin

ภาษาไทยพระ, พระพุทธ, พระพุทธรูป

คำอ่าน [พุล-ซัง]

Posted on by Admin

ภาษาไทยรูปปั้นพระพุทธเจ้า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 불상 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 불상 ภาษาเกาหลี พระพุทธเจ้า
  • 불상 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 불상 ภาษาเกาหลี พระ, พระพุทธ, พระพุทธรูป คำอ่าน [พุล-ซัง]
  • 불상 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 불상 ภาษาเกาหลี รูปปั้นพระพุทธเจ้า

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "불상"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"