คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พระพุทธเจ้า

ภาษาเกาหลี부처님

คำอ่าน [พู-ชอ-นิม]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี불상

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พระพุทธเจ้า ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พระพุทธเจ้า ภาษาเกาหลี 부처님 คำอ่าน [พู-ชอ-นิม]
  • พระพุทธเจ้า ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พระพุทธเจ้า ภาษาเกาหลี 불상

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระพุทธเจ้า"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"