คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

껍질

ภาษาไทยเปลือก

คำอ่าน [กอบ-จิล]

ตัวอย่าง 바나나 껍질 [พา-นา-นา กอบ-จิล] แปลว่า เปลือกกล้วย

Posted on by Admin

ภาษาไทยเปลือก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 껍질 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 껍질 ภาษาเกาหลี เปลือก คำอ่าน [กอบ-จิล] ตัวอย่าง 바나나 껍질 [พา-นา-นา กอบ-จิล] แปลว่า เปลือกกล้วย
  • 껍질 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 껍질 ภาษาเกาหลี เปลือก

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "껍질"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"