คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เปลือก

ภาษาเกาหลี껍질

คำอ่าน [กอบ-จิล]

ตัวอย่าง 바나나 껍질 [พา-นา-นา กอบ-จิล] แปลว่า เปลือกกล้วย

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี껍질

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เปลือก ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เปลือก ภาษาเกาหลี 껍질 คำอ่าน [กอบ-จิล] ตัวอย่าง 바나나 껍질 [พา-นา-นา กอบ-จิล] แปลว่า เปลือกกล้วย
  • เปลือก ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เปลือก ภาษาเกาหลี 껍질

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เปลือก"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"