คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เปรี้ยว

ภาษาเกาหลี시다

คำอ่าน [ชิ-ดา]

ตัวอย่าง 김치가 시다 [คิม-ชิ-กา ชิ-ดา] แปลว่า คิมชิเปรี้ยว

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี시다, 시큼하다

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เปรี้ยว ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เปรี้ยว ภาษาเกาหลี 시다 คำอ่าน [ชิ-ดา] ตัวอย่าง 김치가 시다 [คิม-ชิ-กา ชิ-ดา] แปลว่า คิมชิเปรี้ยว
  • เปรี้ยว ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เปรี้ยว ภาษาเกาหลี 시다, 시큼하다

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เปรี้ยว"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"