ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "ไม่รู้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "ไม่รู้"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ฮู้จัก
ไม่ดีบ่ดี
ไม่เป็นไรบ่เป็นหยัง
ไม่ชอบบ่มัก
ในไม่ช้าในบ่ดน
คุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีบ่
ขอแสดงความขอบคุณขอแสดงความฮู้บุนคุน
เรียนรู้จากประสบการณ์ถอดถอนบทเฮียน