ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "แรก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "แรก"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
ทำเฮ็ด
ทำอะไรเฮ็ดหยัง
ทำกับข้าว/ทำอาหารแต่งกิน