ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "เปิด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เปิด

    ภาษาลาว ไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้คำว่าเปิด)

    หมวดหมู่ คำกิริยา