ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "รถจักรยานยนต์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "รถจักรยานยนต์"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ฮู้จัก
รถยนต์ลดเก๋ง/ลดใหญ่
รถบรรทุกลดบันทุก/ลดหนัก
รถประจำทางลดเม
(รถ) ชน(ลด) ตำ
รถจักรยานลดถีบ
ชน (รถชน)ตำ (ลดตำ)