ยินดีที่ได้รู้จัก

คำศัพท์ไทย-ลาว

การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย ›

ภาษาลาว ยินดีที่ฮู้จัก

1