มะละกอ/ส้มตำ

คำศัพท์ไทย-ลาว

อาหาร ›

ภาษาลาวหมากฮุ่ง/ตำหมากฮุ่ง

1