ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "ทองแดง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "ทองแดง"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
เหรียญทองแดง(เหรียญ) ทอง
เหรียญทอง(เหรียญ) คำ