ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "ซ่อม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "ซ่อม"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
ถุงพลาสติกถงยาง
โรงพยาบาลโฮงหมอ
จุดแข็ง/จุดเด่นท่าแฮง