ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "คุณ (ผู้ชาย)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คุณ (ผู้ชาย)

    ภาษาลาว ท่าน

    หมวดหมู่ สรรพนาม

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "คุณ (ผู้ชาย)"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
เจ้าท่าน, คุณ
นายแพทย์, แพทย์หญิงท่านหมอ
พี่ (ผู้ชาย)อ้าย
พวกท่านพวกเจ้า
คุณมาจากไหนเจ้ามาแต่ใส
คุณชื่ออะไรเจ้าซื่อหยัง
คุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีบ่