ครับ/ค่ะ

คำศัพท์ไทย-ลาว

การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย ›

ภาษาลาว เจ้า หรือ โดย (ผู้อาวุโสน้อยกว่าใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า)

1