ขอให้มีสุขภาพดี

คำศัพท์ไทย-ลาว

การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย ›

ภาษาลาว ขอให้เข้มแข็ง

1