ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "ขอให้มีสุขภาพดี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "ขอให้มีสุขภาพดี"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
ไม่ดีบ่ดี
สถานีอนามัยสุกสาลา
นางพยาบาลนางแพด
โรงพยาบาลโฮงหมอ
โรคพะยาด
ปวดหัวเจ็บหัว
นายแพทย์, แพทย์หญิงท่านหมอ
บุรุษพยาบาลนายแพด
พยาธิ (เช่น พยาธิตัวตืด)แม่กาฝาก