ขวด

คำศัพท์ไทย-ลาว

อาหาร ›

ภาษาลาว แก้ว (ขวดพลาสติกใช้คำว่า ตุ๊ก)

1